Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Praktijk Human Balance 

Kinesiologie, Burn-out Coaching & massage

Kindermassage in de klas

" Lekker in je lijf "

Wat is onderlinge kindermassage

Onderlinge kindermassage is een massagevorm dat al jaren wordt toegepast in Zweden en Denemarken, en de laatste jaren steeds populairder wordt in Nederland. Bij onderlinge kindermassage gaat het om het aanraken en stimuleren van de huid: één van de beste manieren om te ontspannen.

Ervaringen in Denemarken en Zweden met kindermassage

Wie we aanraken, willen we niet kwetsen, pesten of pijn doen

Kinderen op de Lyshgjskole in Denemarken masseren elkaar al een aantal jaren met groot succes. Kinderen die elkaar aanraken gaan socialer met elkaar om en pesten niet, waardoor de sfeer in de klas verbetert. Daarnaast kunnen ze zich beter concentreren en gaat het leren in de klas beter.

De korte massagespelletjes vormen in Denemarken en Zweden nu een belangrijk onderdeel van de les. De kinderen zijn minder gestrest en zitten lekkerder in hun lijf!

Resultaten die op korte termijn bij de kinderen worden bereikt zijn:

  • Kinderen ervaren minder stress en kunnen zich beter concentreren tijdens schoolwerkzaamheden
  • pestgedrag en agressief gedrag nemen af
  • de fysieke gezondheid verbetert onder meer door een betere doorbloeding en een verhoging van het afweersysteem waardoor klachten als hoofdpijn, rugpijn en slecht slapen kunnen verminderen
  • een goed pedagogisch en veilig klimaat door bevordering van het groepsproces
  • kinderen krijgen meer zelfvertrouwen en gaan makkelijker samen spelen en samenwerken
  • kinderen tonen meer respect voor elkaar en voor hun omgeving
  • kinderen leren communiceren over het ervaren, aangeven en bewaken van eigen grenzen en leren andermans grenzen te respecteren.

Bij aanraking komt het hormoon oxytocine vrij dat ervoor zorgt dat kinderen zich “lekker” voelen en waardoor de adrenaline in hun lijf minder wordt. Daardoor voelen ze zich rustiger en minder gestresst. De kinderen kunnen beter zelf spelen, zijn productiever, vertonen minder agressie en slapen `s nachts beter. Kinderen voelen zich weer lekker in hun lijf en dat heeft een positieve invloed op het leerproces. Kinderen kunnen zich namelijk beter concentreren en helderder denken waardoor ze alles beter in zich op kunnen nemen.

Kinderen leren tijdens de workshop hun eigen grenzen aan te geven, samen te werken en zich op elkaar af te stemmen. Niet de ik-persoon maar de behoefte van de ander is het uitgangspunt.

Workshop Kindermassage in de klas

Michelle geeft workshops en cursussen " Lekker in je lijf" aan kinderen, of ouders/geinteresseerden en leerkrachten in het basisonderwijs en NSO. De kindermassage wordt op speelse wijze door de leerlingen aan elkaar gegeven met rustige muziek op de achtergrond. De massage vindt plaats over de kleren heen, waarbij de ontvangers op een stoel zitten. Het hoofd ligt op de tafel en de masseur raakt alleen de veilige lichaamsdelen aan zoals de rug, armen, handen en het hoofd. Er wordt gewerkt in tweetallen, waarbij ieder aan de beurt komt als masseur en ontvanger. De massage is gericht op het effect van aanraking en niet op het fysiek losmaken van de spieren.

Wil je meer weten over deze workshop, neem dan contact op met Michelle

Braingym

Wat is Braingym

Braingym heeft als doel het leren door kinderen te optimaliseren door middel van beweging. Door gebrek aan beweging, negatieve ervaringen en stress kunnen er problemen ontstaan zoals faalangst, lage zelfwaardering, leer- en concentratieproblemen en hyperactiviteit.

De braingymoefeningen verbeteren de samenwerking tussen het brein en de zintuigen, en tussen de hersenhelften onderling waardoor kinderen zich beter kunnen concentreren, informatie beter opnemen en kunnen verwerken. De leer-, lees- en schrijfvaardigheden gaan gemakkelijker voor het kind waardoor leren leuker wordt en het kind meer zelfvertrouwen krijgt.

Muzikale workshop braingym en massage voor kinderen

`Lekker in je lijf` voor kinderen is een muzikale workshop waarbij de kinderen spelenderwijs door braingymoefeningen en onderlinge massagespelvormen met elkaar in aanraking komen, waarbij het plezier voorop staat. Deze bewegingen en spelvormen hebben een grote invloed op het sociale gedrag in de groep, het leervermogen van de kinderen, én heeft een positief effect op het zelfvertrouwen van de kinderen.

Kortom ze gaan lekkerder in hun vel zitten.

De braingymoefeningen helpen om het leren van de kinderen te optimaliseren door middel van beweging. De coórdinatie van kinderen verbetert en de leer-, lees-, en schrijfvaardigheden gaan makkelijker. Kinderen kunnen zich hierdoor beter concentreren en krijgen meer zelfvertrouwen op school.

In de workshop combineert ze de braingymoefeningen en de massagespelvormen met zang en muziek. De kinderen leren zich op elkaar af te stemmen en samen te werken. Niet de ik-persoon maar de behoefte van de ander is het uitgangspunt. Zo leren kinderen de kwaliteit van beweging, en van het geven en ontvangen van aanraking. Zo zitten ze lekkerder in hun lijf !!

Referenties